KUPLUNG szerelésKuplung szerelése:

1.  A sebességváltómű kiszerelését követően: 

1-  Ellenőrizze a motor forganttyús tengelyének tömítését: Ellenőrizze, hogy az olaj nem szennyezte-e be a lendkereket. Amennyiben 
szivárgást észlel, a behajtó tengely tömítésének cseréjével javítsa 
meg a váltóművet..
2-  Ellenőrizze a sebességváltómű behajtó tengelyének hornyait, azt, 
hogy nincsenek-e megsérülve, illetve a hornyok hosszában nem 
észlelhető-e nagyfokú elhasználódás.
3-  Lendkerék rögzítő csapszegek ellenőrzése.
4-  Ellenőrizze át a lendkerék súrlódó felületét. Amennyiben a lendkerék felületén repedések és/vagy nagyfokú elhasználódás vagy 
túlhevülés által okozott kék elszíneződés látható, cserélje ki azt. 
5-  Ellenőrizze a váltómű behajtó tengelyének tömítéseit: Ellenőrizze, 
nem szivárog-e a váltóműből az olaj. Amennyiben szivárgást észlel, a behajtó tengely tömítésének cseréjével javítsa meg a váltóművet.
6-  Ellenőrizze a hidraulikus csapágyat:
 a-  Ellenőrizze, hogy a csapágy kézi axiális terhelésnél jól jár-e: 
 erős (lökések) ütődések nélkül járás.
 b-  Ellenőrizze a csapágy tányérrugóval érintkező gyűrűinek 
 elhasználódását.  Az érintkezés jeleinek nem lenne szabad 
 nagyon erősnek lenniük (kisebb, mint 0,5 mm).
 c-  Ellenőrizze, hogy nincs-e olajszivárgás a hidraulikus csapágy
  belső részében.
7- Ellenőrizze, hogy a tengelykapcsoló hengernél a lenyomást 
követően jól mozog-e nyomókar és nem szivárog-e az olaj.


2.  Készítse elő a tengelykapcsolót szereléshez:

1-  Vigyen fel kis mennyiségű kenőanyagot az agy hornyaiba kb. 5 mm - re az agy végétől.
2-  Helyezze a tengelykapcsoló tárcsát a lendkerékbe a központosító
segédeszköz használatával.
3-  Rögzítse a nyomólapot és központosítsa azt a csapokkal, és kézzel
csavarjon be 3 csavart 120°-os szögben, ezt követően ellenőrizze,
hogy a tengelykapcsoló tárcsa stabil helyzetben marad-e és hogy jól
lett-e központosítva a segédeszközzel.
4-  Használjon csavarokat


3.  A lendkerék rögzítése:


1- Óvatosan helyezze el az új, foganttyús tengelyre
a központosított  lendkereket és fokozatos
erősséggel és átlósan haladva húzza meg a csavarokat.
Ügyeljen arra, hogy ne húzza túl azokat.


4.  Rögzítse a tengelykapcsoló tárcsát és a kiemelő csapágyat:


1-  Helyezze a tengelykapcsoló tárcsát a lendkerékbe a
központosító segédeszköz segítségével.
2-  Rögzítse a nyomólapot és központosítsa azt a csapokkal, és kézzel csavarjon be 3 csavart 120°-os
szögben, ezt követően ellenőrizze, hogy a tengelykapcsoló tárcsa stabil helyzetben marad-e és hogy
jól lett-e központosítva a segédeszközzel.
3-  Átlós haladási sorrend betartása mellett óvatosan
csavarjon be minden csavart, mint ahogyan a lendkerék csavarjainak becsavarozásánál is tette.
A tányérrugó ujjainak a lehetőség szerint egyenletesen
kellene mozogniuk. Ismételje meg a teljes eljárást kb.
háromszor.
4-  Fejezze be a rögzítést nyomatékkulcs segítségével a fent leírtaknak megfelelő
haladási sorrend betartása mellett.


5.  Szerelje össze a sebességváltóművet

1-  Ellenőrizze a vezetőcsapok meglétét és azok épségét.
2-  Helyezze el központosan a sebességváltóművet
a motor forganttyús tengelyére, és megfelelő
eszközökkel biztosítsa a váltómű helyzetét.
3-  Tolja be a sebességváltómű bemenőtengelyét a
tengelykapcsoló lamellák hornyozott agyába.
4-  Ügyeljen a bemenőtengely akadálymentes behelyezésére. Szükség esetén fordítsa el a forganttyús
tengelyt, hogy megkönnyítse a bemenő tengely
szerelését.
A szerelés folyamán meg kell akadályozni a tengelykapcsoló tárcsájának az ide felfüggesztett váltómű tömegével
való megterhelését.
5-  Ellenőrizze, hogy a váltómű helyesen érintkezik-e
a motorblokkal és helyesen lettek-e elhelyezve a
központosító csapok.
6- Végezetül rögzítse a váltóművet a motorblokkhoz
és húzza meg a csavarokat a megfelelő meghúzási
nyomatékkal.


6. Szerelést követően:

Ellenőrizze a tengelykapcsoló helyes működését.
-  Kapcsolja ki, majd újra kapcsolja be a tengelykapcsolót és minden váltófokozatot (hátramenetet is
beleértve).
-  Ellenőrizze, hogy a tengelykapcsoló be- és kikapcsolásánál nem hall-e rendellenes zajt.
-  Üresjáraton fokozza a motor fordulatszámát 5 000/perc-re és ellenőrizze, hogy nem észlelhető-e rendellenes vibrálás, vagy zaj.
-  Ellenőrizze, hogy nem észlel-e rendellenességet a
tengelykapcsoló működése közben.